POLÍTICA DE PRIVACITAT CENTRE DE FISIOTERAPIA SANT CUGAT


POLÍTICA DE PRIVACITAT CENTRE DE FISIOTERAPIA SANT CUGAT

 

Centre de Fisioteràpia Sant Cugat,  protegeix les seves dades personals i la capacitat de decisió sobre l’ús de les mateixes i mitjançant la present política, compleix amb l’obligació d’informació a l’interessat.

Estem compromesos en protegir i respectar la seva privacitat. Aquesta política estableix les bases d’acord amb les quals tractarem qualsevol dada personal que ens aporti.

 

1.Identificació del responsable del tractament

Centre Fisioteràpia Sant Cugat és una Associació inscrita al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb  NIF 46325143-S  i seu al Carrer Villà 49, 08173 de Sant Cugat del Vallès, Barcelona. Telèfon: 636873612 i correu electrònic: fisiosantcugat@gmail.com i lloc web: https://www.fisiosantcugat.cat

 

2.Delegat de Protecció de dades i contacte

Contacte del Delegat de Protecció de Dades/ Oficina de Privacitat a Centre Fisioteràpia Sant Cugat. Podrà dirigir-se a ell mitjançant el següent correu electrònic en cas de dubte, consulta o queixa: delegat.rgpd@gmail.com

 

3.Amb quina finalitat utilitzem les dades que ens facilita?

3.1 FINALITATS DE COMPLIMENT DE L’OBJECTE SOCIAL DEL CENTRE

Amb finalitats de compliment de l’objecte social del centre, prestació i organització de serveis de recuperació funcional, rehabilitació, fisioteràpia i Osteopatia, així com el manteniment, garantia i control de la relació establerta entre l’usuari i el centre Centre Fisioteràpia Sant Cugat

3.2 FINALITATS ADICIONALS QUE REQUEREIXEN EL CONSENTIMENT.

Gestió de l’Agenda, enviament d’alertes o confirmació de cites mitjançant aplicacions mòbils.

3.3 FINALITATS BASADES EN L’INTERES LEGITIM DE CENTRE DE FISIOTERAPIA SANT CUGAT

Gestió Per permetre la realització de campanyes de difusió de noves tècniques o promocions.

Enviament de Postals de Felicitacions de Nadal.

 

4.Cessió de dades

Les dades personals que ens faciliti seran exclusivament tractades per Centre Fisioteràpia Sant Cugat i no es cediran a tercers.

Es cediran dades si vostè ho demana o autoritza prèviament, o si, sense ser necessari el seu consentiment previ, ho requereix una autoritat legal reguladora o les forces de seguretat de l’estat competents per requeriment judicial.

5.-Períodes de conservació de les seves dades

Les dades tractades es conservaran durant la vigència de la relació associativa o autorització i un cop finalitzada aquesta relació , durant el període legal establert que es podrà prorrogar amb finalitats d’arxiu històric.

  1. Transferències internacionals de dades

L’informem que en cap cas les seves dades seran tractades ni emmagatzemades fora dels límits de la Unió Europea.

  1. Exercici dels seus drets

L’informem que pot exercir els següents drets de forma gratuïta, per correu electrònic a delegat.rgpd@gmail.com adjuntant una còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.

  • Accés: Consulta de les dades personals de què disposa l’entitat.
  • Rectificació: Modificar les seves dades si han canviat, són inexactes o incompletes.
  • Supresió: Sol·licitud per eliminar les seves dades.
  • Oposició: Sol·licitud perquè les teves dades no siguin tractades.
  • Limitació de tractament: Sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades
  • Portabilitat: Rebre les dades facilitades per vostè en format electrònic i aquells obtinguts durant la relació contractual amb l’entitat, així com la seva transmissió a una altra organització.

Reclamacions: Si considera que per qualsevol motiu Centre Fisioteràpia Sant Cugat no ha tractat de forma correcta les seves dades d’acord amb la normativa vigent, pot dirigir-se al DPD delegat.rgpd@gmail.com que l’atendrà i cursarà la seva reclamació amb la màxima diligència, podrà a més, si ho considera oportú presentar una reclamació dirigint-se a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades.